Termin April 2019

Montag, 15.04.2019

SEB-Sitzung Saal 4

Freitag, 19.04.2019

Osterferien

Samstag, 20.04.2019

Osterferien

Sonntag, 21.04.2019

Osterferien

Montag, 22.04.2019

Osterferien

Dienstag, 23.04.2019

Osterferien

Mittwoch, 24.04.2019

Osterferien

Donnerstag, 25.04.2019

Osterferien

Freitag, 26.04.2019

Osterferien

Samstag, 27.04.2019

Osterferien

Sonntag, 28.04.2019

Osterferien

Montag, 29.04.2019

Osterferien

Dienstag, 30.04.2019

Osterferien